Tibeti gyógyászat

A gyógyítás kezdete, története.Tapasztalatok, tanulás és siker. Fiam betegsége miatt indultam el a keleti gyógymódok megismerése,alkalmazása irányában 16 évvel ezelőtt.

 

 

"Ahol a törvény a vezetők kényének van alávetve, és érvénytelen, ott kész a romlás az állam számára, ahol azonban a törvény az úr a vezetők fölött, s a vezetők az ő szolgái, ott a jólét, fennmaradás és minden jó remélhető.

 

                                         Platón

 

 

Most!

 

Nem mások sugallják, csak úgy jön magától, érzem a változást, nagy feladataink vannak össze kell kapaszkodnunk.Baráti társaságban egyfolytában mondják a negatív gondolatokat, nem szabad átvenni, nem kell azonosulni vele, mindig tereld pozitív irányba a beszélgetést. A gondolataid és a tetteid segítik a föld átalakulását. Észre kell venni a változásokat, most nem csak magunkról kell gondolkodnunk, hanem az embertársainkról is és önzetlenül ellenszolgáltatás nélkül. Felül kell bírálnunk minden hatalmi döntést,azok az emberek elfelejtik honnan jöttek,kiket képviselnek,kik választották meg őket,hogy a köz javát szolgálják.A javakat megkell termelni és az elosztásnál a legkevesebbet, a létrehozó kapja, a dologtalan here élvezi és elosztja mindazokat amit el lehet osztani.A semmiből termelnek  papírt,ami mögött nincs semmi,nincs fedezet,az embereket rabszolgasorsra juttatták és ezért vannak felelősök,akiket nem mi hanem a Jóisten fogja kérdőre vonni.

 

Mindig elmondják, a Magyar ember széthúz, nem igaz csak a gonosz sugallja ezeket a szavakat, miösszefogunk, mert hosszú évtizedek alatt elválasztottak egymástól bennünket, jobb és baloldalra, megtörtént a megvilágosodás egymásért vagyunk és nem egymás ellen. Ezt érezzük már és tenni is teszünk érte. Beteg a világ segíteni kell egymáson, önzetlenül, nem várva a viszonzást, meg kell értenünk, hogy egy tőről származunk és a Szeretettel mindent elérhetünk! Az értékeket meg kell őriznünk, mert ha azok elvesznek káosz lesz a földön és átveszi a gonosz a hatalmat, ami nem fog sosem bekövetkezni, mert mi emberek intelligensek vagyunk, így születtünk, segítünk egymáson. Ezek nem nagy szavak, ez az igazság és nem csak odaát van igazság! Megértjük mi a mondanivalója az Avatárnak, vissza a természethez, együtt egymásért élni és nem egymás ellen!Felerősödtek a világvége effektusok, nem igaz nem lesz világvége, csak átalakulás, megújul a föld a mágneses pólusok áthelyeződnek, nem szabad szidnunk az időjárást, mert változik, magasabb rezgést vesz fel, mind ahogy mi is, aki ezt a rezgést érzi és akarja a változást azzal is segíti az átalakulást. A föld él és nekünk vele kell élnünk, segítenünk kell gondolatainkkal és tetteinkkel.Ez a pénz uralmi berendezkedés meg fog szünni, mivel teljesen tönkretette az emberi kapcsolatokat, újra látnunk kell, hogy csak úgy vagyunk képesek előre jutni, ha segítünk egymáson!Válságban vannak az emberi kapcsolatok, keressük a Szeretetet, amit elengedtünk, nem vettük észre, hogy először egymásra kell figyelnünk és utána kell jönni minden másnak, mert a most-ban építjük a jövőnket. nem Messiásoknak kell jönniük, hanem Fénymunkások fognak segíteni bennünket, akik csak az embertársaink, és tudják honnan jöttek!

 

 

Köszönöm a figyelmet!

Korponay Ferenc

 

 

 

A föld megújulása!

Ha figyeljük a mai világunkat, akkor észrevehetünk a jóslatokban, üzenetekben összecsengéseket, hasonló tartalmakat!
Értem ez alatt a Jézus, Pió Atya, Kryon üzeneteket, Nostradamus jóslatát, a hivatalos média általános felmelegedésről, jégkorszakról és egyéb badarságokról beszél, ami nem igaz, mert azok hosszabb idő alatt következnek be!
Nem 10-30 év alatt, észrevehetően a föld melegszik, a vízvezeték rendszerek a fagyhatár alatt vannak, 1-1,5 –m mélyen helyezkednek el a földben, ha megpróbáljuk a vizet kiengedni nem lesz, hideg bármeddig folyatjuk, 2-3 hetes 35-38 C-fokos hőség sem tud ilyen vastag talajréteget átmelegíteni!
 Éjjel különös hangokat lehet hallani, ami nem emberi tevékenység eredménye, vagy a felhők furcsa alakzatai, a viharok félelmetes intenzitásai és sorolhatnám, de nem szükséges, ezek mind jelek, amit igyekeznek eltitkolni, elbagatellizálni, pedig ezek kőkemény figyelmeztetések, készülődik a föld, megújítja önmagát, nekünk is fel kell készülnünk!


2012.auguszus.

Korponay Ferenc

 

A mélység titkai!


Gondolkodom, mi is lehet a titka a körül ölelő világnak az én szemszögemből, tudom egyedi megközelítés, viszont egyből lesz a több és a többől az egész!
Egy csoda ez az egész, amiben élek, életem minden percében tanulok és tanítok, minden, ami belül a középpontomban, a szívemben és ami kivűl a külső világban megjelenik, visz előre az úton, mutatja mit tettem jól, rosszul!
A jót általában érzi az ember, legalább is azt gondolja úgy a jó, rosszat sem szándékozom tenni, utólag már tudom hiba volt, ha előre megtanulom a rosszat elvetni mi az értelme az egésznek, miért vagyok itt, azért, hogy fejlődjek, és az által tapasztaljak, valamint a karmikus adósságaimat lerójam!
Most valami már elkezdődött az energia átadások erősödnek, olyan csak fizikai kezelésben gondolkodó embertársaim, visszajelzései úgymond erősítik azt, hogy jó úton járunk, nap-nap után egy apró lépéssel haladunk a végtelen irányában!
Fokozatos, kitartó, hittel, alázattal végzett munka az, amely bizonyít, keresem, kutatom azokat az embereket akik „szintén zenészek” és a különböző hangszereken játszókból kialakul a zenekar és tudják, mit kell játszani!
Kapcsolatban vagyok a mindenséggel, felemelő érzés, sokszor leírhatatlan, keresem a mélység titkait, a tükör elé állok és belenézek a szemembe, ott van!

Korponay Ferenc

 2012.október.31.

 

 

Átalakulás!

Nagy szükség van rá, mert azok, akik szívják a vérét ezreknek, százezreknek, millióknak nem érzékenyek, kiszívják az utolsó cseppet is majd hörögve, kínok-kínját átélve, beledöglenek saját ürülékükbe!
Egy ember beterjesztette, kidolgozta azt, hogy a csődtörvényt magánemberekre is ki kellene terjeszteni, úgymond védeni a hiénáktól azokat, akik javakat termelnek, de most a körülmények miatt segítségre szorulnának!
Természetesen a politika részéről kormánypárti oldalon nem támogatott az ötlet, lényeg az ő fennmaradásuk a többi nem számít, egyes források szerint a kilencvenes évek bérei mára-tízszeresére emelkedtek, a hazaárulással egyenlő privatizált, stratégiai szolgáltatók új tulajdonosai, kétszázszorosára emelték a díjakat, nem csoda ilyen bérek és munka ellátottság miatt az emberek nem tudnak fizetni!
Birodalmak omlottak össze az erőszak és bizonyos rétegek túlkapásai miatt, ezek a rétegek dőzsöltek, orgiákat rendeztek, nem tudták sokszor, hogy fiúk e –vagy lányok ők az adott pillanatban, az embereket rabszolgának, eszköznek tartották, ma is itt tartunk!
Nem világvége lesz, hanem átalakulás, nagyon nagy szükség van rá, mert a pokol közeledik, van, aki beszáll, van, aki tovább megy!

 

Korponay Ferenc
2012.december.12.

 

A pénz!

Az ördög bibliája, szokták mondani a kártyára, szerintem nem, a pénznek rombolóbb, nyomorba döntőbb a hatása.
Az ősidőkben ellátták egymást a közösségek, szükséglet szerint, az élő természettel egyensúlyban, majd megjelent a pénz!
A pénzzel együtt járt az öldöklés, harc a területek megszerzése, a hatalom összpontosítása.
A mindenkori vezetés és a papság kialakult, elosztották a beszedett, elvont javakat a termelőktől, nagyrészt igazságtalanul!
A mai korban a legfőbb hatalom a pénz, nem tudnak a kormányok elrugaszkodni, más alternatívát kínálni, azért mert az a szűk réteg többet akar mindig magának, ügyeskedve, manipulálva, mint az, aki létrehozza az elosztandót, minden a pénzről szól, háború, egészség, halál, dolgozni, termelni már lassan senki nem akar, csak eladni, kereskedni a virtuális semmivel!
Az élet minden területét tönkre tette a pénz, önmagát fogja megszüntetni, kínok között, de most már erősödik a vágy a tenni akarás és a fejlődő, megtisztuló emberiség, erőszak, háború nélkül megtalálja a megoldást, egyensúlyban az univerzummal!

 
Korponay Ferenc

2012.december.13.

 

Szuper Intelligencia…

Elmentünk mellette, tagadtuk sokan létezését, arra figyeltünk le ne essünk a lapos földről, hajtottuk a semmit, úgy gondoltuk a létünk határoz meg mindent!
Már talán sokan gondoljuk úgy a tudat határtalan, mindent teremt, ami létezik a mindenségben, amit látunk, és amit nem, ez egy tudatos Intelligencia, teremtő felügyelete!
Itt az idő, rá kell, döbbenni kik is vagyunk valójában, miért vagyunk itt és mi a célunk?
Szellemi lények vagyunk a DNS-ben kódolva vagyon az Isteni rész, azért vagyunk itt, hogy tanuljuk a teremtést, fejlődjünk, tanuljuk a tévedést és tanuljuk azt korrigálni, eljutva az ideálishoz!
Naponta tapasztaljuk, létünk nem végződhet az anyagi javak megteremtésén, valamint a hatalom birtoklásán, mindezek a kilátástalanságba vezettek.
Gondolkodjunk, segítsünk magunkon, kérjünk és segítenek, adnak nekünk!
Az emberi civilizációk valószínűleg már többször eljutottak a zsákutcába, fejlődésük során az ilyetén gondolatokig, de nem tették, meg amit kellett, elbuktak, most mi is eljutottunk idáig, döntenünk szükséges, nincs több kérdés és nem kell a válasz!

 

Korponay Ferenc

2013.január.31.

 


Gondolatok az átalakulásról…

Társadalmaink minden rétegét valószínű valamilyen szinten foglalkoztatja a mai átalakuló félben hajló világunk.
Értékesnek hitt anyagi dolgok válnak másodrendűvé, eddig nem számított semmi, ha valamit meg kellett szerezni, mindenáron, még az egészség árán is, rengeteg fizikai és lelki sérült ember most döbben rá nincs támasz, egyedül van, sem a család sem a társadalom nem áll mögötte.
A gyerekeket nem az életre a munka és természet szeretetére tanítják, hanem a pénz imádatára, az üzletre, hogyan kell a semmiből pénzt csinálni egyre inkább mások kárára.
Nem publikálják az úgynevezett öko falu létezését, mert ott az élősködőknek nincs helyük, nincsenek kufárok, az ottani gyerekeket pedagógusok tanítják a
szó nemes értelmében, figyelik mire nyitott, mi az, amihez érzéke van, nincs, éhező gyerek azt eszik, amit a szülők megtermelnek, nem írja elő a normatívát semmilyen nagyfejű tudálékos társadalom tudós.
Elsősorban belül kell keresnünk a megoldást, újfajta közösségben, egymás szeretetére, tiszteletére alapozva, másnépek elfogadására, az együttműködésben fogjuk a kapaszkodót megtalálni.
Tudnunk szükséges, hogy a technika vívmányait az emberek szolgálatába kell állítani nem pedig profit szerzésre, az első és legfontosabb célunk az egészség, párkapcsolat, anyagi biztonság, így egymás után, ahogy a szentháromságban, ehhez ragaszkodva jottányit sem engedve!
A gondolataink mindig pozitívak legyenek, így tudunk felülemelkedni a nehézségeken, bevonzani a jót csak az tudja, aki jót is ad, ez a vonzás egyszerű törvénye.
Az átalakulás megkezdődött, hogy meddig tart? Érezni fogjuk, figyeljünk!


Korponay Ferenc

2013.március.28.

 

 

Állapot!

Ma olyan állapotban van országunk, mint akinek most
 készülnek feladni az utolsó kenetet, lépten-nyomon
látom ennek a világnak az agonizációját.
Kapkodva napokon belül, pofátlanul árakat emelnek, mindenszinten
lehúzzák az emberekről az utolsó bőrt, a legmagasabb szinten
 arcátlanul hazudoznak, értéktelen semmiből csinálnak vizuális nullát.
 Az értéket teremtőket, olyan adókkal, egyebekkel sújtják,
hogy egyre nehezebben termelnek, ha ők összeomlanak
 elindul a pokol itt hazánkban.
Hogy mi a teendő, még nem tudom, egyenlőre a túlélésért kell küzdeni,
Közben dolgozunk és megtaláljuk a megoldást, hiszem!

 

Korponay Ferenc

2013.június.26.

 

Ételeink dicsérete!

Valamikor régen, talán nem is régen,
amit elfogyasztottunk az volt egyben gyógyszerünk,
ma kimerem jelenteni nagyrészt mérgeket eszünk.
Élelmiszereink, melyek fagyasztottak, füstöltek és egyebek,
 tele vannak tartósítószerrel, színezékkel, sok mindennel,
az a legkevesebb benne, ami a neve.
Mérgezik az embereket minden lehetséges módon,
szabadon, büntetlen, minden szinten karámba akarják hajtani a polgárokat,
Mindenhatót játszanak, pokollá akarják tenni a földet!
Itt és most megálljt kell tenni, a burkot levetni,
Elkezdeni a teljes változtatást, Istenünkkel közösen.
Tegnap érvényes szavatosságú családi fagylalttól, ételmérgezést kaptam,
a kis doktornő  megállapította és gyógyszer nélkül segített,
 egy teljes napra elment minden erőm, megérlelődött bennem,
hogy tenni kell, és végre álljunk fel!

2013.július.01.
Korponay Ferenc

 

Kis- Nagy Emberek!

Választásokra készül Liliput kis népe, nagy a sürgésforgás,
mindenki lázasan teszi dolgát, finom étket, nedűt, esznek-isznak,
maguk termelték.
A maguk közül választott egyívású vezetőik megfáradtak,
 most átadják helyüket az új nemzedéknek, mert megbíznak gyermekeikben.
Önjelöltek hada ácsingózik a posztokra, hirdetik az igét,
ni, csak igazságügyre jelentkezik fekete lepelben valaki, látszik,
 hogy ítélkezés nélkül nem tud létezni, mindent jogilag lefektetek,
megmondom mit tehettek és mit nem, mondja ő, észre sem veszik.
A tömeg vállán hoz egy embert, érezni szerény kisugárzását,
személyéből áradó szeretetet, leteszik, csak annyit mond,
az igazságot nem kell védeni, mert magától értetődően természetes,
őt választják az igaz élére!
De nézd, csak valaki csörtet, teleaggatva fegyverekkel,
 különböző bemérő eszközökkel, menni is alig tud szegény pára,
én rendet teszek, remeg még majd a meg sem született csecsemő is,
mindenki ha kell robot lesz, szolt ő de csak mosolyogtak rajta,
félelem nélkül!
Szólásra emelkedik egy tekintélyt parancsoló határozott ember,
látszik, hogy ő példát mutat, tekintete egyenes a szemedbe néz,
ennyit szól, mindig segítünk egymásnak, ő kapja a belügyet, egyhangúan!
Egy széllelbélelt alak igyekszik az emelvénynek kinevezett hordóhoz,
lógnak rajta az aranyláncok, minden féle papírpénzek, virtuális ígéretek,
különböző külhoni cégek nevei fityegnek rajta, nem fogjátok kitalálni,
a pénzügy érdekli őt, meglátjátok mennyi pénzt teremtek,
hitelt adok nektek, adó alól kimenthetitek a pénzeteket, mondja ő,
lesem sajnálják a népek!
Úgy eltűnik mintha nem is lett volna, minden elcsendesedik,
pedig most nem kérte senki, egyszerű ruhában tiszta tekintetű ember szól,
értéket teremtünk a munkánkkal, azt elosztjuk, úgy ahogy tettünk érte,
ennyit szólt, ő lett a pénzügyért felelős!
Ez a kis töredék maradt egy eltűnt világból, lázasan keresik a többit,
de nem lelik, ha mégis meg találná a mai világ a pokolban lesz mit tanulmányozni!

 

2013.július.14.

  Korponay Ferenc

 

Átmenet…

Egy szavazás az elmúlásról, nagytöbbség azt mondja engedni, kell
 döntsön a beteg és az orvos!
Sok kérdés felvetődik, jelenleg tükrözi a lelki fejlettségi szintet az arány,
a világmindenség él, benne minden, többek között az ember,
az élő világegyetemet egy szuper intelligencia irányítja,
tehát az ember nem veheti el, szüntetheti meg az életet, ha megteszi,
önmagát bünteti!
A lélek leszületések során tapasztal, fejlődik, a múltbéli karmikus
adósságokat teljesíti, éli sorsát, ha beleavatkozunk,
 csak elodázzuk a tanulmányokat.
Életünk folyamán, ha nem gondozzuk testünket az elmúlás, átmenet is nehéz lesz,
mert mi döntünk, ha meggyorsítjuk, újra meg újra át kell élnünk,
 amíg megtanuljuk a leckét!
Mindenkori döntéseink befolyásolják a sorsunkat, ha nem avatkozunk bele,
lehet, hogy nehezebb, de tartalmasabb életet élünk!

Korponay Ferenc
2013.július.17.
 

 

 

 

Adósság!

Nem csak a Magyar emberek deviza és egyéb tartozásairól van szó, hanem az államadósságról is beleértve önkormányzatokat, állami cégeket!
Így együtt már-már elviselhetetlen, nem sokáig, mert a családok, ha összeomlanak nagy baj lesz, most jelenleg a családokat terhel minden adósság, együtt ott csapódik le, mert minden teher a nagytömegeket sújtja!
Azonnal meg kell szüntetni, leíratni az összes hitelt, adósságot, utána új lappal indulni, létrehozni az érték alapú gazdaságot, uzsorakamatok, hitelek nélkül.
Ha ez belátható időn belül nem történik meg, összeomlik az ország, és más országok is, egy-két tucat család kezébe kerül a jelenlegi virtuális pénz, Isten mentse meg a földet ettől!

 
2013.július.24.
Korponay Ferenc

 

 Ide kattintani!

 

http://www.youtube.com/watch?v=X3ACrhMqqyk

 

 

Jelek!

 

 
A fizikai valóságtól független, a mért idő jelentéktelen, a fejlődésem látszólag araszol, figyelek.
Az érzések, tapasztalások, másoktól tanultak, elgondolkodtatnak, a világi zajok hátérbe szorulnak.
Mai világunk toporog egyhelyben, a mérhetetlen profitéhség, harácsolás felemészti, mert lassan robotok lesznek a dolgozók.
Egyre többen „távoznak” tudatosan vagy nem, még nem tudjuk, azért, hogy újra visszajöjjenek, már felvértezve, erősödve, magasabb lelki, tudatos feladatokra.
Mennyire tudatosan teszik nem mérhető, de az érzékelhető, hogy nem találják a megoldást jelenleg és nem kívánnak belesimulni ebbe a természetellenes közegbe.
Túl kell tekintenünk a dolgok mögé, újra kapcsolatba kerülünk az univerzummal és egymással, ez a hármasság a kulcs, csak az érzések számítanak nincs magyarázkodás, elvárás, siettetés és egyéb, gyermekien befogadjuk azt, ami eddig is itt volt, de nem voltunk érettek rá.
A jelek minden nap mutatkoznak, lazán figyeljünk és emeljük fel egymást, ez most a legnagyobb feladatunk!

2014.november.08.
Korponay Ferenc

 

 

 

Harc!

Emberemlékezet óta harcolsz, sapiens,
Önmagadba égetted, hirdetted fennhangon,
A vértől elhomályosult szemed, az orrodig
Nem láttál, mentél, vezettek birkaként.
Öltél, aggot, gyermeket, anyát, apát,
Miért, nem tudod, mert önmagad bántottad,
És bántod ma is, itt az idő, megállj!

Állj szembe magaddal, nézz, mit látsz?
Látod „Anyát” könnyei hullnak, sok,
Siratja gyermekeit, mit tett rosszul?
Érzed, semmit, ess térdre és mond,
Kérlek „Anyám” bocsáss meg, nekem.
Látom vétettem, ellened, ellenem,
Már az erő bennem szeretet, ölellek, Édes- Anyám!

 

2014.november.16.

 Korponay Ferenc

 

 

 

Lelkiismereti válság!

Az élet minden területén fontos feladatok vannak, kell a tiszta irányítás, alatta becsületes mesteri kivitelezés, nevelés, védelem.
A „tűzhöz” közelálló vezetők elvitték fillérekért a szövetkezeteket, üzemeket, az ország vagyonát, ma a dolgozók alamizsnáért hajtanak.
Beengedték a multikat, uzsorás csalókat, a nyereséget kiviszik.
Lassan negyede lesz a termelői réteg a heréknek, kik a felelősök ezért?
A hatalom minden szinten kitüntetéseket osztogat, még véletlenül sincs közöttük, fodrász, hegesztő, esztergályos, ápolónő, a teljesség igénye nélkül, miért?
Egy tőről fakad az összes izmus, mindenhol a tömegek rabszolgák, fizikailag, lelkileg egyaránt.
A földi helytartóknak eltűnt a lelki-ismeretük, még nem tudják, nem érzik, közel az elszámolás, saját magukkal.
A tömegekből ki fognak emelkedni az új irányítók, mesterek, akiknek nem kell több semmiből, mint társaiknak!

2014.december.01.

Korponay Ferenc

 

 

A mindenség értelmezése!

Csak egyedi szemlélettel lehetséges,
Más-más szemmel tekintünk szét a természetre.
A belső elfogadott értékeim viszik a zászlót, másoknak más viszi, egymásnak elmondjuk, mindketten gazdagodunk.
A végtelen mindenség egy, részei vagyunk mindennek, ha ez a rendszer megbomlik, az egyensúly kibillen, a természet helyreállítja önmagát.
Tegyük fel a mi emberi beavatkozásunk folytán a szorgos méhek kipusztulnak, megszűnik a porzás, egy láncszem kiesik, az egész már kevesebb, felborul.
A mi fizikai, biológiai törvényszerűségeink csak ide a földre vonatkoznak, ha kilépünk a világűrbe vagy más égitestre már nem érvényesek, de ha bárhol megbomlik valami az egészre hatással van.
Ha én boldog vagyok, elindít valamit, pozitív irányba viszi a társamat, családomat, közösséget, ha szomorú vagyok, negatív energiát közvetítek, és az rombol mindent.
Ellazult állapotban magamban, mint egy mantrát, imát elmondok, észrevétlenül lassan a külső világban megvalósul.
Az egyéni, hatalmi érdekek, gyűlöletet, féltékenységet, félelmet gerjesztenek, rombolják a természetet, amikor egyéni érdekeinket elengedjük és a közösség javát szolgáljuk, megváltozik minden, eltűnik a szenvedés, betegség, természeti katasztrófák.
A nagyobb tudás felemeli a kisebbet, mert célja az, hogy önmagához azonos szintre, segítse!

2015.január.06.

Korponay Ferenc

 

Terror!

 

 
A menekülteket és bevándorlókat, ha egy nemzet befogadja, elvégezteti velük a „piszkos” melót, számolni kell valamikor a következményekkel.
Más kultúrák, más-más fejlettségi szint, a vélt és valós sérelmeket kisebb vagy semmilyen toleranciával reagálják le.
Az úgymond civilizált társadalmak évszázadokon keresztül kirabolták a volt gyarmataikat, sárba tiporták szabadság vágyaikat, mindenüktől megfosztották őket, rabszolgaként dolgoztatták és a lábukat törölték velük.
A terrort nem lehet elfogadni, magyarázni esetleg valaminek a következményeiként lehet, az adott nemzet (ek) önmagukban keressék a miérteket!


2015.január.12.

Korponay Ferenc

 

 

Nem jó így!

Három-négy ikszel ezelőtt, nem dolgoztunk ennyit, valóban nyolc órát, otthon műveltük a háztájit, megtermett zöldség, gyümölcs, állatokat neveltünk.
Ma hajnalban kelünk, este hat körül fejezzük be a munkát, a hétvégén jobb esetben másfél nap pihenés, van, akinek ennyi sem, éveink száma hat-hét iksz.
Ennyi munkával épp a megélhetés biztosított, ha!
Akartunk egy más világot kilencven körül, tessék, itt van, de nem ezt!
Ha hagyjuk tovább menetelni az ördögöt, mindent pokollá változtat, majd összeomlik, hathatósan változtatni szükséges, jelek vannak, egyes községekben már elindult.
Bizonyos értelemben vissza a természethez, megtermelni otthon és közvetítés nélkül eladni, a vízfejű mindent elvonó here réteget pedig lassan munkára kényszeríteni a körülményekkel.
Tudni kell mindenkinek, hogy a következő évek nyugdíj fizetései bizonytalanok, mert elherdálták a keretet, nem megfelelően osztották el, most a megoldás, hogy az idősebbek is dolgoznak és fenntartják önmagukat az elvonásokat pedig megfelelően mérsékelni kell,
A beteg emberek ellátása minden közösségnek alapfeladata, teljes átalakítás szükséges minden szinten!


2105.február.08.

Korponay Ferenc

 

 
Hogyan tovább?

Egyre mélyebbre csúszik a földi lét, mérhetetlen kizsákmányolás, amely sújtja a természetet és az emberi egyedeket.
Erősödik a bizonytalanság, megélhetési, fennmaradási, kifacsart emberek, méltánytalan bérek, a hatalom valamint a nagytőke versenyben, rákos sejtként telepszik az emberekre.
Az élelmiszerek manipuláltak, vegyszerekkel terheltek, a talajból eltűntek az ásványi anyagok, merülnek a föld energia forrásai, a legutolsó pillanatokig hizlalva a parazitákat.
Az emberi testben ugyan az zajlik, mint kivűl, gátlástalan rákos burjánzás, megállíthatatlannak tűnik.
A gyógy-vegyszergyárak, üzemek termelnek őrült tempóban és mennyiségben, a patikák alig tudják ellátni az igényeket, telt házzal üzemelnek, az emberek sorban állnak a méregért.
Ezen a helyzeten valóban csak egy világméretű letisztulás segíthet?
A kérdések tömege kiált, üvölt, hogyan tovább, ki adja meg a választ, szóba kell állni önmagunkkal a felsőbb énünkkel, akkor leljük meg, ott!


 Korponay Ferenc

2015.március.03.

 

 

Veszélyes játékok!

Nap, mint nap panaszkodunk, nem kapjuk meg a bérünket, járandóságainkat, elvisznek árut és nem fizetik ki, már tőlünk nyugatabbra is ilyen híreket hoznak kinti dolgozók.
És láss, csudát-mit teszünk mi a becsapottak, dúl-fúlva, csörtetünk tovább és becsapjuk azokat, akik még vétlenek, úgy gondoljuk mi is megkaptuk, tudja meg más is.
Nagyon helytelen szemlélet, mert így lassan nem lesz ember, aki a másik szemébe mer nézni, nem szabad másra mutogatni, hanem megszakítani az ördögi játszmákat, azonnal.
Hosszú távon a becsület többet hoz mindennél, legfőképpen szeretetet, egészséget, és minden földi jót, nem kérész életű vagyont, hanem annyit amennyire szükségünk van.
Van mit felvésni a palatáblára, és minden nap újra ismételni a feledés ellenében!

Korponay Ferenc

2015.március.07.

 

 

Omlik…

Kártyavár, dominó, óvatlan pillanat, már nincs, így járnak a pénz motiválta társadalmak, nagytőke, ahol semmi nem elég.
Korrupció, csalás, sikkasztás, naponta előkerülnek, a politikusok 30-80 évre titkosítanak, mi az, ami nem publikus, az, amiben ők a szereplők.
A kisembereket pellengérre állítják, lássák a tömegek, igazságot osztunk, bizonytalan a nyugellátás, kevés a termelő sok a parazita, aki valamit próbál dolgozni attól mindent, elvesznek, kifacsarják, akik termelnek azok bérei finoman szólva is koptatják az aljasságot.
Ebből valószínű nincs kiút, mert a mindenkori hatalom vérszemet kap vagy lefizetik, patt helyzet, a megoldás, alaposan „megtisztálkodni” és alapból újat kezdeni, pénz, nélkül!

Korponay Ferenc

2015.március.11.

 

 

Lavina…

Mélyül a válság, mind több és több ember veszi semmibe társait, törtetve csak saját érdekeit hajszolva.
Aki így tesz, azt veszi észre, hogy tömegesen kapja vissza azt, amit adott, nem akarja tudni miért!
Napról-napra több a fáradt, megtört beteg ember, egy része segítséget kér, más nem.
Ahogyan a nagy birodalmakat kívülről nem lehetett térdre kényszeríteni az ember is önmagát rombolja, gondolataival, tetteivel, mindez az összeomlás biztos jele.
Jön-e fuvallat, ami észre térít bennünket, avagy a lavina mindent visz?
Tegye fel önmagának mindenki-e kérdést!

2015.március.20.

 

orponay Ferenc

 

 


21. században?!

Sor az üzletben, egymás után fizetnek, idős hölgy, kevés a pénze, a pénztáros számolja vissza, kenyér, alma, tej, stb. még nem elég.
Szól valaki, hagyja, kérem, én kifizetem, kedves egészségére.
Település polgármestere vásárol, tragédia történt, a család éhezik, segítségre szorulnak.
Adó-adóhátán, a gazdag és politikus kéjesen vigyorog, még nem érzik a veszélyt!

2015.április.02.

Korponay Ferenc

 

 

Ellentétek!

Mi megteremtettük angyal ellen az ördögöt, a jó ellenében a gonoszt, sokan hiszik, egyik a másik nélkül nem létezik, úgymond akkor jó, ha egyensúlyban vannak, néha egyik s a mások látszik győztesnek.
Meggyőződésem szerint az emberiség sok tévedése közül ez az egyik legnagyobb, tulajdonképpen így igazolni lehet a téves ugyanakkor tudatos cselekedeteket, magyarázni az ördögi-gonosz lépéseket.
Az ördögöt és gonoszt mi magunk teremtettük mintegy igazolva erőszakos evolúciós fejlődésünket, megteremtve egy hatalmi réteget, amely önmagát előbb-utóbb megkoronázza, le kívánja taszítani trónjáról a mindenhatót!
Én személy szerint szeretem az angyalokat, ők vigyáznak ránk múltbéli és jelenlegi majd leendő életeink során, nekem nincs igényem ördögökre, örökre kitörlöm őket a gondolataimból.
Azt mondja a filozófia, úgy tudjuk megkülönböztetni a jót a gonosztól, ha mindkettőt, megtapasztaljuk, mert akkor érzékeljük a különbséget.
Óriási tévedés, én szeretettel viseltetek minden élő-élettelen iránt, nem akarok semmit-senkit legyőzni, csupán együtt élni, kiegészíteni egymást, megteremteni a harmóniát mindennel, nincs szükségem és nem is ismerem a gonoszt!

 2015.június.24.

Korponay Ferenc

 

 

 

Életképek a XXI. Század-ban!

 

A „fejőstehén” 1-2 órát ül a kormányablak előtt, hogy „lefejjék”, gyorsabb lett az ügyintézés!

 

Húsüzem fennhangon dicsekszi, az extra májasban 37% a máj, a honpolgár otthon készítette májasban 95%  a máj, mégsem dicsekszik!

 

Villamoson az ifjak gyorsan leülnek, fáradtak, áldott állapotos nők, idősek állnak és mosolyognak!

 

A méheknél a herék elvégeznek bizonyos feladatokat, ha elvégezték és nem dolgoznak, kidobják őket.

 

Az embereknél a herék többet keresnek és dőzsölnek a javakban, a dolgozók megélnek valahogy, ha már nem tudnak dogozni, kidobják őket!

 

 2016.július.05

 Korponay Ferenc

 

 

Mélymagyar!

(Mea-culpa?

 

Felvesszük a valóságos talárt vagy nem, és tetszelgünk az igazságosztó nem létező Istenség képében, mindent és mindenkit elítélünk, megítélünk, irigyelünk, utálunk és kivégzünk.

A létező Isten nem ítél, szeret és segít mindenütt, egyensúlyban kormányozza a világot, tudatosan.

Riport, beszélgetés készült egy emberről, kisebbségi származású, de ő igaz magyar, hazája Magyarország és ez látszik az őszinte tiszta egyéniségén, egyenesen néz a kérdező szemében és intelligensen válaszol, a kényes kérdésekre is.

 

Egy kisközösség első embere, aki valóban csodát tett, nem ítélt, bezárt, büntetett, hanem felemelt, emel, tanít, példát mutat, a majd 100%-os munkanélküliséget megfordította, dolgoznak az emberek, csak vezetni kell őket és naponta fejlődnek, okosodnak, mert sikeresek.

 

Vannak és lesznek olyan emberek, akik nem azt hangoztatják, hogy ők függetlenek, hanem azt, hogy függnek egymástól, egymásnak segítenek, ez az igazi ember, mindenki nézzen a saját szemébe és kérjen bocsánatot, ha kell!

 

Korponay Ferenc

2016. július,30.

 

 

 

 

 

 

 

Minden körülmények között!

 

 

 

A második világégés végén leventének állt,

 

Ötvenhatban éberen félreállt, figyelt, mindenre,

 

Az ellenforradalom után, partizán volt,

 

Őrizte a munkásokat, szívvel, fegyverrel,

 

Hatalom váltáskor a kárpótlás hozott szépen,

 

Takaros nyugellátás, megérdemelt pihenés.

 

 

 

A zavaros kilencvenes években feltűnt, mint

 

Ötvenhatos forradalmár, ruszkik kifelé,

 

Az apai örökség vitézséget hozott, végre,

 

Ma nyugodtan várja a következő lehetőséget,

 

Mert e-szép országban a herék vígan élnek,

 

Lubickolnak a javakban, de, kertek alatt jön a böjt.

 

 

 

2016.augusztus.14.

 

Korponay Ferenc

 

 

 

Nem értem…

 

 

 

Mindenkinek ott a sorsa ahová leszületett,

 

Felesleges ebből politikai vitát gerjeszteni,

 

Felelősséggel tartozunk hazánkért, az őseink

 

Földjéért, nehézségeket itt kell viselni,

 

Vagy megváltoztatni, mutogatni felesleges,

 

Nem keresendő egy idegen hatalom beavatkozása,

 

A belső polgárháborúval, ott felelős mindenki.

 

 

 

Ha elhagyom hazámat, ott hagyom sorsomat,

 

Változtatás az enyém, később rovom köreimet,

 

Idegen hazában mindig idegen maradok,

 

Ott is bizonyítanom kell emberi értékeimet, tettekkel

 

Most elmegyek voksolni, csak azért, hogy rontsak,

 

Érvénytelen, nem megyek el mert én ez vagyok,

 

Ötmillió ember otthon, hontalan, nem értem!

 

 

2016.október.07.

 

Korponay Ferenc

 

 

Veszprém-kézilabda!

 

 

Hangosan gondolkodom, városunk és hazánk ki van éhezve a sikerre, most nem megyek bele miért, 77-ben elkezdtek valamit az építőknél, barátom, László egyik alapítója volt a csapatnak, sajnos már”odaátról” figyeli hőn szeretett klubja munkálkodását.

A csapatot profi játékosok alkotják, akik sajnos bukdácsolnak, nem tudják azt nyújtani, amire képesek, ahhoz, hogy sikert érjenek el profi edző és vezetés szükséges, az eredmények nem jönnek sült galambként, sokat kell, sőt oda kell tenni az embernek magát, minden szinte.

Az edző csak úgy tud eredményes lenni, ha „beszél” a játékosok nyelvén, hat rájuk, elfogadják és tisztelik és egy személyben pszichológus.

Nem fél 19-re lapot húzni, nem sémákban gondolkodik, mer improvizálni és dönteni.

Év közben edzőt leakasztani a „füstről” nem lehet, meggyőződésem itt most lapot kell húzni, kinevezni a szezon végéig Nagy Lászlót játékos edzőnek, az ő profi tudása, alázata, hozzáállása, szemlélete képessé teszi a feladat ellátására.

Ezt a csapatot kemény, de igazságos ember tudja átvezetni a „folyón”, olyan, aki tehetségével mindig jól sáfárkodott, tudja hova szándékozik menni, s eljutni!

 Korponay Ferenc

2016.október.27.

 

 

Nem Igaz!

 

Mit adott a tudomány az emberiségnek, csodálatos műszaki találmányokat, egészséget, tiszta faunát, segítő közösségek létét, autót, űrhajót, repülőgépet, toronyházakat, igen ezeket, tartalom nélküli rideg semmit.

Elenyésző réteg birtokolja a javak kilencven százalékát, vagy többet, a többi pedig imádkozik, egy professzor kijelenti, ami nem nyugati orvoslás az mind sarlatánság, a rektor kijelenti, az emberiség problémáit csak és kizárólag a tudomány tudja megoldani.

Nem és nem, aki a fizikai törvényszerűségekből építkezik, az nem tudhatja, vagy nem akarja tudni milyen a háttér.

Ami a dolgok mögött csendesen megbújik, azt nem lehet törvénybe iktatni, képletekkel definiálni, különböző számításokkal igazolni létét, érezni kell a lényeget.

Nem tudósok a mesterek, többek, ők tisztában vannak az univerzum törvényeivel,

Azok nem fizikai látszatok, ott az igaz, éppen ezért senki nem jelenthet ki egyedüli igazságokat még akkor, sem ha fel van vértezve emberi titulusokkal!

Korponay Ferenc

2016.november. 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <Weblap látogatottság számláló:

Mai: 83
Tegnapi: 134
Heti: 768
Havi: 3 280
Össz.: 1 763 041

Látogatottság növelés
Oldal: Gondolatok Ma!
Tibeti gyógyászat - © 2008 - 2024 - tibetigyogyaszat.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »