Tibeti gyógyászat

A gyógyítás kezdete, története.Tapasztalatok, tanulás és siker. Fiam betegsége miatt indultam el a keleti gyógymódok megismerése,alkalmazása irányában 16 évvel ezelőtt.

 

 

 

KRYON 12

Az emberi DNS tizenkét rétege!Most olvasom a KRYON 12 könyvet,
Lee Carroll (közvetítő) tolmácsolásában, megelőlegezem a bizalmat, nekem Kryon megmutatta milyen energiák léteznek az anyag-világon kivűl, hiszem, igazat mond, még az elején tartok, de már most érzem csodálatos dologban lesz részem!
Ha befejezem, a könyv olvasását erre az oldalra le fogom írni tapasztalataimat, véleményemet, addig is felteszem a hivatkozást a DNS rétegek illusztrációiról, szerintem csodálatos, érdemes megnézni!
Az illusztrációkat Elan Dubro-Cohen készítette, véleményem szerint mestermunka!

Köszönöm a figyelmet!
Korponay Ferenc

 

 

Ide kérem kattintani!

http://www.elandubrocohen.com/

 

 

DNS…

Talán így kezdődik a megvilágosodás, nem tudom, de ha belegondolok az az érzésem a spirálban belül van a mindenség, ott találkozunk a teremtéssel!
Ott van a kód, ami ráébreszt kik is vagyunk valójában, hatalmas a felelősség, mert a DNS spirál Isteni kódolt s ez által így vagyunk mi is Isten gyermekei!
Nyitva az átjáró, ha átmegyünk, rajta már mások leszünk!

 

 

Elképzelt létezés!

Állok, a semmi közepén most egyedül vagyok,”fázom”nincs társam-társaim, szükség van mindenkire, aki tisztában van, miért van!
Már itt vagy mellettem, jönnek mások is, látszólag kevesen, de mégis elegen vagyunk, információt érzékeltünk, tennivalónk van, feladat, amit precízen, örömmel végzünk, együtt mert egymás nélkül nem működünk, talán ez a végtelen létezés, lehet, hogy így működik az univerzum?! Valami rémlik!

m82_hst_acs_2006-14-a-large_web.jpg

 

„A tizenkettő réteg”

A számok és elrendezésük nem lineáris, azt jelenti, hogy a DNS rétegeinek energiája a mi létező számainkhoz van rendelve, 1-12-ig a könnyebb érthetőség miatt, nem felsorolás, vagy számsor, semmilyen elrendezést nem követ! A tizenkét szám együtt működik, négy darab hármas csoportban, mindegyiknek van neve!dns1_120.jpg

Egyes DNS csoport
1-2-3 réteg
Földelő rétegek

Egyes réteg: A biológiai réteg!


A látható 3D-s világban, multidimenzionális mint az összes többi, de látható, ez az emberi genom, kettős hélix, felépíti a DNS molekulát! Nincs egyedül, a test vezérlő „antennája” a többivel lehet együtt „egész”!
Adóvevője a velem kapcsolatos dolgoknak, elmúlt életeim, emlékeim, múltbeli spirituális tanulmányaim, esetleges lamuriai gyökereimről enged következtetni!
Az emberi test összehangoló mestere a DNS, nem pedig az agy!


Összefoglalás: Az egyes réteg maga a kettős spirál, a látható kémiai folyamatokat jelképezi. Áthidaló szint a 3D-s és multidimenzionális részeket is tartalmaz! Adóvevőként a feladata, hogy a multidimenzionális rétegek információit tovább adja a génszerkezetnek. Központi szerepet játszik minden más működésében!300px-hoags_object.jpg


Kettes réteg: Életfeladat

A karma elhagyása 1987-óta elérhetővé vált, van választás, de következményekkel jár, ideje felnőni és felvállalni a felelősséget, nincsenek többé áldozatok, sem véletlenek, helyette viszont van kötelezettségvállalás, minden engem körülvevő dologért, ezt meg kell értenem! Az életfeladatok személyesek, velünk marad a karma elengedése után is, mélyebb, mint a karma, de attól eltérő.

 

dns2_120.jpg

„Tanulj meg szeretni!
Tanulj meg hallgatni!
Tanulj meg elfogadni!
Tanuld meg szeretni önmagad!
Tanuld meg kimondani a saját igazad!
Tanuld meg, hogyan ne legyél áldozat!
Tanuld meg, hogy senki nem korlátozhat téged!
Tanuld meg megérezni saját Mesteri mivoltodat!
Tanuld meg, hogyan kell más emberekkel élni!
Tanuld meg, hogyan lehet nem másokat okolni!
Tanulj meg kilépni a dualitásból (elengedni a karmád)!
Tanulj meg jobban gondoskodni magadról, mint másokról!
Tanuld meg, hogy jogod van itt lenni, és nem bűnben születtél"!

„A dolgok működési módjának Isteni tervrajza”.
Az ember szabadon választ, Teréz Anya vagy Adolf Hitler lesz!
Az ember „Isteni része” a valódi, minden más csak trükk.


Összefoglalás:”A kettes réteg a dualitás törvényének Isteni tervrajza”!
A „tervrajz” ennek a rétegnek és az Akasha rétegének az együttműködése (8. réteg)!


300px-ngc2207ic2163.jpg


Hármas réteg: Felemelkedés és Aktiváció

 

dns3_120.jpg

Most mesterként gondolkozz, ne emberként, a felemelkedés jelentése:”halál nélkül átlépni a következő életbe”, ezt már sokan megtették, érvénytelenítették a karmájukat, kiegyensúlyozták a dualitást önmagukban, dolgoztak az életfeladatukon és szó szerint mássá váltak. A folyamatot, amin átmentek a DNS ez a rétege irányította!
Az aktiváció azt jelenti,”valamit működő állapotba hozni” ez a cselekvés rétege, a „tested kémiájának aktivátora” segít elérned mindazt, amit a tudatosságod, megkövetel”!A DNS irányításra vár, vagyis ez a réteg Téged aktivál, belehelyez  a felemelkedés leirt meghatározásába.


Összefoglalás:”A hármas réteg a felemelkedés és aktiváció rétege. Soha nem változik és meg sem változtatható. Ehelyett ez változtatja meg a többi réteget és test belső működését, hogy segítse a spirituális felemelkedést. Ez a cselekvés rétege, ami folyamatosan „hallgatja” a tudatosságunk változásait”!

 

 

 

Kettes DNS Csoport
Négyes, Ötös, Hatos Réteg

dns4_120.jpgKettes DNS csoport: Az emberi Istenség rétegek

Ahogy haladunk a rétegekben észrevenni, hogy a DNS energiák egyre kvantumi jellegűekké (multidimenzionális) válnak, egyre kevésbé megmagyarázhatók! A numerológia itt is jelen van, négy-öt-hat összeadva hatot eredményez, ahogy haladunk látni fogjuk ennek jelentőségét!

300px-hubble2005-01-barred-spiral-galaxy-ngc1300.jpg
Négyes és Ötös réteg: Az angyali Neved

Mi kvantumi lélekcsoport vagyunk, amikor társ- teremtünk kihat mindenre, ami körülöttünk van. A szétvált lélekcsoportok legnagyobb része a felettes Én, amely kvantumi módon különül el az embertől, a bennünk lévő DNS-ben helyezkedik el, nem érzékelhető a 3d-ban. A szellemi vezetők, angyalok is bennünk léteznek, ha változtatjuk a rezgésünket visszavonulnak, a DNS változik, ez az úgynevezett spirituális ugrás, jönnek az újak, tisztul a kép, az új Én-nel csak mi vagyunk képesek megbírkozni. Az átalakulás, alkalmazkodás alatt magányosnak érezzük magunkat, könnyek törhetnek fel és céltalanság is lehet jelen, amikor az egyensúly helyreáll a „vezetők visszatérnek, szinte újnak tűnnek. Születéskor hasadunk több részre (lélekcsoport) egy rész ott marad a fátyol túloldalán, egy bizonyos korban elkezdjük keresni a Teremtőt, és megtaláljuk önmagunkban. A név az angyali nevünket tartalmazza, a „Név” személyes lélek-kristályunkon szerepel, mindig ez volt és lesz a nevünk! A négyes-ötös csoport „A fény és az erő” „A mag kristály energia” tehát a föld fénye vagy az egyetlen erő ami számít, nem a fonal valósága hanem az idő szövete, kezdet és vég nélkül, a mag család vagyunk!


Összefoglalás:
A DNS Négyes és Ötös rétege


A bolygón(föld) való kifejeződésünk valamint Isteni mivoltunk eszenciája a négyes és ötös réteg! Ők ketten jelképezik az Akasha krónika kristályán magát a „Nevet”, értelme: Mindennek az elsődleges és legfontosabb spirituális jellemzője az életfa, ami a család!

Ennek Isteni nevei, energetikája olyan hatalmas, hogy két réteget ölel fel!

 

 300px-circinus.galaxy.750pix.jpg

 

Hatos réteg: Felettes Én

dns6_120.jpg„ Amikor érzed önmagadban a teremtőt, akkor a felettes Ént érzed, ez a kapcsolat a másik oldallal. A felettes Én nem különül el az emberi lénytől, ő maga a benned lévő Isten, nehéz ezt elhinni, megszokni, mert az Istent az ember valami másnak képzeli, hatalmasnak, megfoghatatlannak”! Ez a réteg az ima és kommunikáció rétege! A felettes Én energiája:” Isten vagyok, és örökkön örökké létezem” a Teremtő energiája minden emberi lényben létező Isteni rész, ez az átjáró Istenhez! Azért felettes Én mert magasabb rezgésű, mint a 3D-s sejtszerkezet, nem feletted van, hanem a teremtő frekvenciáján rezeg, láthatatlan és védett! Numerológia szerint a Hatos egymagában áll, a kommunikáció, egyensúly és harmónia energiája kapcsolódik hozzá! A Hatos az Ötöst követi, ami a változás száma és a hetes előtt áll, az pedig a szentséget jelképezi! A rétegek függnek egymástól, együttműködnek, a hatos réteg legjobban a hármas energiájával dolgozik együtt. A Hatos és a Hármas együttműködése egy újabb Kilencest hoz létre. A DNS energiák együttműködése a beteljesülésre utal, az ajtó nyílik a felettes Én-re az örömkatalizátorok működésén keresztül!

Összefoglalás: A DNS rétege – A felettes Én
Ez a rész egy átjáró ahhoz a hatalmas szakrális részedhez, ami levált rólad, amikor megszülettél. Ez az „Én vagyok” szintje, ami az Istennel való kommunikációt segíti elő a meditáción és imán keresztül. Ez az utolsó szint az Emberi- Isten rétegek csoportjában, és a multidimenzionális hármas réteggel működik együtt!

 

 

Hármas DNS Csoport
Hetes, Nyolcas és Kilences Réteg

dns7_120.jpg


Hármas DNS Csoport: A Lemúriai Szintek

„ Ez a három réteg elbeszéli a teremtés történetét és mélységeiben mutatja meg, hogy mi is van valójában a DNS-ben, ami azt az”emberiség könyvtárává” teszi a földön”.
Hetes réteg: Első Lemúriai réteg

300px-abell_s740.jpgA spirituális eszenciáink a csillagokból származnak, ezt a magot a Plejádokbeli (Kb. 100.000 éve) emberektől kaptuk, a „megtermékenyítés több ezer évet vett igénybe, akkor kaptuk, meg amikor már olyan fejlettségi szintet értünk el, hogy be tudtuk fogadni. Egyetlen emberi faj maradt fenn, kifejlődött a spirituális tudatosság így vált a föld”a szabad választás egyetlen bolygójává”! „A föld az egyetlen olyan bolygó, amelyen egy spirituális lény szabadon eldöntheti, hogy befogadja vagy elutasítja a belső teremtőt. Ez az egyetlen bolygó, amely szabályozhatja Gaia energiájának rezgését, vagyis a föld rezgésszintjét! Tehát”megválaszthatja”, hogy milyen magasan rezegjen egy olyan rendszerben, amely végül segít meghatározni egy másik univerzum kezdeti rezgését, egyetlen másik bolygón sincs ilyen rendszer”! Folyamatosan születnek újabb univerzumok, az ősrobbanás elmélet nem állja meg a helyét, az elmélet a 3D-s tudomány elfogultságának az elmélete, nincs kezdet és vég, dimenzióugrás történik, folytatódik az, ami volt egy magasabb minőségben!” A Plejádokbeli testvéreink nem csináltak génmanipulációt, nem alakították újjá vagy egészítették ki az emberi DNS-t! Ők a születési jellemzők integrálásának folyamatán keresztül önmagukból alakítottak lassan hibrideket. Az eredmény az ő spirituális jellemzőikkel rendelkező emberi lény volt! Ami addig hiányzott a földről (Kb. 100.000 évvel ezelőtt)! Egy napon visszatérnek és találkozni fogunk! A lemúriai civilizáció fejlettsége engedte befogadni a „magot”! A Hetes a teljességet a tökéletességet jelképezi, az Isteni energiát!

Összefoglalás: Hetes réteg: Első Lemúriai Réteg
Az első Lemúriai réteg, az emberiség Kb. 100.000 évvel ezelőtt kapott a Plejádbeliektől. A legfejlettebb kultúra a Lemúriai volt Kb. 50.000 évvel ezelőtt, az 50.000 év ahhoz kellett, hogy egy új DNS típust hozzanak létre az emberiségen belül, a többi embertípus kihaljon! „ Ez az Isteni feltárulásának egyik rétege, amely valójában az ártatlanság korának a vége és a spirituális tudatosság kezdete”!

 

 200px-blackeyegalaxy.jpg

Nyolcas réteg: A Mester Akasha Krónika

dns8_120.jpgA második Lemúriai réteg, az emberi DNS egyik legalapvetőbb energiáját képviseli. A kettes DNS réteggel dolgozik együtt .A meghatározás így hangzik: „Gaia  energiája az emberiség vonatkozásában” . Vagyis ez egy földalapú jellemző, nem létezhet az emberi lény nélkül, az emberben van a személyes feljegyzés mindenről, ami valaha történt vele. Létezik a teremtés barlangja valódi 3D-s kivitelben, de kvantumi jellemzőkkel. Ez a kristálybarlang jelképezi az emberiséget a földön, soha senki nem fog rátalálni, mert olyan helyen és mélységben van, senki nem léphet be, mert ártalmas az emberi életre. A teremtés barlangja tartalmaz egy feljegyzést minden egyes emberről, aki valaha élt vagy élni fog a bolygón. Itt van az emberiség Akasha krónikája, minden lélek rendelkezik egy kristállyal, amely minden egyes életre fel van töltve, tehát minden emberi léleknek van egy kristály, ami jelképezi az inkarnációkat. A DNS teljesen személyes a feljegyzések kvantumiak a tanultak elegyként jelennek meg, látszólag egyetlen energiában. A DNS nem fizikálisan tartalmazza az Akasha krónikát, benne csupán a könyvtárhoz vezető útjelzők vannak. A bolygón zajló változások növelik a bennünk lévő tudatosságot, kezdjük felismerni belső Mesteri mivoltunkat, felfedezzük a teremtőt önmagunkban. Ennek része az Akasha kiaknázása az abban rejlő lehetőségek. Sok mindenre alkalmazhatjuk a tanultakat, többek közt felszólíthatod, hogy győzze le a fertőzéseket vagy állítsa helyre a teljes egészségedet. A nyolcas szám jelentése a felelősség, praktikus dolgok létrehozása, a nyolcas szám a kettessel együttműködve tízet hoz létre, ami az egyes, a bölcsességről és felelősségvállalásról szól, ami új kezdetekhez vezet, együttesen egy kreatív energiát képviselnek, amely maga a megvalósulás, a manifesztáció. A benned lévő Akasha krónika az egyik legnagyszerűbb eszköz, amivel valaha is dolgod lehet.


Összefoglalás: Nyolcas réteg- Második Lemúriai réteg
Ez a réteg a legerőteljesebb spirituális eszközt jelképezi, amellyel ember rendelkezik: a mag lélek személyes Akasha krónikáját. Egy dinamikus útmutató készlet, amely elvezet a teremtés barlangjában.

 

 

Kilences Réteg: A Gyógyító Réteg

 

dns9_120.jpg


Ez a harmadik Lemúriai réteg, a gyógyító réteg, amely egy multidimenzionális folyamatot jelképez az emberi testben. Ez a réteg Lemúriai és nem Plejádokbeli, a Lemúriaiak használták az emberi gyógyítás legfontosabb részeként. A kilences réteg leginkább az egyes réteggel képes együttműködni. A testtudatos gyógyítás a kilences réteggel való munkát jelenti. A testnek két immunrendszer ága van az egyik a 3D-s kémia az első védelmi vonal, a másik pedig multidimenzionális, a kilences réteg, aktiválni a hittel, pozitív gondolkodással és egyébbel lehet, mindaddig nem tesz semmit, amíg az ember vagy egy másik multidimenzionális energia megszólítja. A Lemúriaiak az úgynevezett Megfiatalodás Templomokban dolgoztak ezzel az energiával, amelyeket mágnesesség és az emberi tudatosság segítségével hoztak létre. A testednek olyan tudása van, amelyet tisztelned és fejlesztened kell. Eljő az idő, amikor az emberi tudatosság egy látszólagos „szétválást” hoz létre azok közt, akik túlélnek, és akik nem. Ez az elkülönülés már zajlik. Idővel láthatóvá válik az összefüggés, hogy valaki használja a „sejtjeivel való beszélgetést” és hogy hosszú, egészséges életet él, vagy sem. Az egészség eléréséhez a kilences réteget minden nap meg kell szólítani, csupán az akarat által történik a gyógyulás, semmi sem erősebb az emberi szándéknál.” Az az emberi lény, aki meg tanulja ezt a gyógyító réteget használni és naponta beszél a sejtjeihez, meggyújtja a növekvő tudatosság lángját”. A réteg numerológiája is érdekes, a kilences a beteljesülést jelképezi, azt a fajta beteljesülést, amikor az emberi lény képessé válik alkalmazni a gyógyító folyamatot, ha ez megtörténik, az ember teljessé válik a tervezett módon tud működni. Az egyest összeadjuk a kilencessel tízet kapunk, a tíz numerológiailag egy, ami az új kezdetet jelenti. A kezdet és a vég az egyensúly két véglete, az emberi test alfája és omegája.


Összefoglalás: A kilences réteg az emberi gyógyulás „hiányzó része”. Ez a harmadik Lemúriai réteg.
„Ez a réteg messze túlmutat az immunrendszer kémiáján-egy olyan energia a testben amely „tudja”, hogy mi a baj, és képes a sejtszerkezetet kvantumi szinten megváltoztatni, hogy az a hatalmas gyógyító erőt és stabilitást nyújtson”. Ez a Mesterek csodás gyógyító energiája, amely St. Germainhez és a „Lila Lánghoz” kapcsolódik. Alvó állapotban pihen, várva a jeleket, ez az energia teljesíti be az emberi öngyógyítás képességének és betegség nélküli hosszú életének forgatókönyvét. 

 

 

Négyes DNS Csoport
Tízes, Tizenegyes és Tizenkettes Réteg
Négyes DNS Csoport: Az Isteni Rétegek

Ezek a rétegek már nem találhatók a 3D-ban, bennük az interdimenzionális jellemzők vannak többségben. Ezek a rétegek jelképezik azt az „Isteni kanapét, amin a DNS helyet foglal”, létük szükséges a többi réteg létezéséhez.

Tízes Réteg: Isteni Hit- Első Isteni Réteg

 

dns10_120.jpgEz már egy teljesen kvantumi réteg, a valódi kvantum-állapot jellemzőivel bír. A valódi kvantum állapot olyan részecskéket tartalmaz, amelyek összefonódott állapotban vannak. Ahogy elkezdesz elindulni a spirituális úton, elkezdesz társ- teremteni, egyre inkább eltávolodsz, a lineáris élettől annál furcsábbnak tűnsz mások számára. A spiritualitás fejlődik, a meditációs gyakorlatokon túl kell lépni, azért mert egy szempillantás alatt tudsz energiát létrehozni. A spirituális DNS-ed alapjaiban fejlődik, lehetővé téve, hogy kvantumivá tedd az életed, te magad képes vagy a bolygó fény-árnyék egyensúlyát befolyásolni. Ez a Mesteri lét kezdete, elkezded a felemelkedett Mesterek energiáját megnyilvánítani a bolygón. Egymást kell segítenünk, hogy megtaláljuk a belső teremtőt és Mesterré váljunk. A réteg jelentése: Isten behívása/Isten felismerése önmagadban, a „Létezés Isteni forrása, numerológiailag az egyes „új kezdek” a jelentése.

Összefoglalás: A 10-es réteg az első réteg, amely az ember Isten iránti kutatását elindítja. A szabad választáshoz kapcsolódik, önmagától nem tesz semmit, ha kérik, rá megengedi a tanulást, csupán kegyelmet és megértést hoz, engedi, hogy az ember saját maga felfedező útra induljon.

 

 

Tizenegyes Réteg: A Bölcs Isteni Nőiesség- Második Isten Réteg

 

dns11_120.jpgEz a tiszta együttérzés és az Anya rétege. Multidimenzionális réteg ez is, egyszerre van jelen mindenhol. Az Isteni rétegek egyike, amely semmit nem tesz kérés nélkül. A többi réteggel összefonódott állapotban van, kvantumi jellegű és nem kezelhető különálló energiaként. Az emberi természet kiegyensúlyozatlan eonok óta, a mostani előttünk levő váltás kezdi kialakítani a férfi-női egyensúlyt. Az emberiség történetében a nemek viszonya hosszú idő óta nincs egyensúlyban, ezért nem különbözünk ebből a szempontból az állatoktól. A 11-es réteg azért létezik, hogy segítse egyensúlyba hozni az együttérző emberi lényt, hogy így a bölcs, Isteni nőiesség megmutatkozhasson mind a férfiakon, mind a nőkön keresztül. Ez a Gaia beáramlása (föld) a DNS mezőnk igen erősen összefonódik a földdel. A DNS-ünk beszél a föld kristályrácsához, a föld és a köztünk lévő kapcsolat olyan erős, hogy egy földrengést akár egy fénymunkás meg tud állítani. A teljes DNS réteg az emberiség jövője érdekében lett ide helyezve, és kész aktiválódni, amint a tömegek bölcsessége növekedésnek indul a magasabb rezgések következtében, a szükséges az energia bennünk tárolódik. Olyan kultúrát fogunk létrehozni, amely úttörő a nemek közti egyenlőség tekintetében. Ez a réteg mindkét nem legjobb jellemzőit tartalmazza, és azt az érzést adja, hogy mindkettő vagyunk nem csak az egyik. Ez által majd hihetetlen tiszteletet érzünk majd az iránt a nem iránt, amelynek most nem vagyunk a képviselője. A nőiesség tulajdonképpen mindenkiben benn lakozik, különböző erősséggel, Karol Jozef Wójtyla korán elvesztette édesanyját, ha beteg volt vagy fájt valamije mindig az édesanyját és Máriát Jézus anyját hívta, halálos ágynál is őket hívta, akik átvezették Isten szeretetébe. Tisztelte és szerette a nőket az egyházat nyitni szerette volna, de valaki megvétózta. Édesanyánk van velünk a születésnél és az elmenetelnél is ő segít átlépni a küszöböt, gyönyörű, szép, téged vár, mosolyogva üdvözöl, ez a találkozás az egyik legcsodálatosabb a földön. Az Isteni nőiesség az egyik leghatalmasabb erő a bolygón. Ez, ami azonos a születésben és a halálban, ez az Isteni együttérzés jelképe.

 


Összefoglalás: A 11-es réteg a második Isteni réteg, az univerzum leghatalmasabb ereje, az emberiség könyörületességét jelképezi, amely az anyai energiában összegződik. Olyan energia, ami csak akkor van jelen, ha az ember előhívja. Még a nőkben sincs jelen, ha nem hívják elő, ez mindkét nemben megjelenő Isteni nőiesség energiája. Ez az erő lágyítja szívet, és megnyitja mindkét nemet a józanész megoldásai és a békés idők felé. Benned raktározódik ugyan, ám Gaia is irányítja, Együtt engeditek szabadjára, amikor a váltás során a leginkább szükség van rá. Nem katasztrófa fog történni, hanem egy új energia születik.

 

 

 

Isteni NŐ!

Kellő tisztelettel, alázattal tudok és kívánok beszélni a társainkról, akik, ha nem mindenki ért is velem egyet, kimondom, a NŐK egyenrangúak teljesen velünk, minden téren, a női-férfi energiák bennünk vannak, mindkettőnkben egyenlő arányban, elmúlt életek során már megtapasztaltuk mindkét nem adta feladatokat.
Tisztelem becsülöm, és nagyon szeretem a Nőket, csodálom mostani életemben is a lényüket, köszönöm Édesanyámnak azt, amit tett értem, a világra segített, felnevelt és útra bocsájtott, és mindig velem van, mindig!

 

 

Tizenkettes Réteg: Mindenható Isten- Harmadik Isten Réteg

 

dns12_120.jpgEz a harmadik Isten réteg, magának a Teremtőnek az esszenciája. Mi tulajdonképpen Isten? Egyszerűen egy szó, amelyet az univerzum mindenütt jelenlévő, kvantumi, kezdet és vég nélküli teremtő energiájára alkalmazol. Isten benned is jelen van, ám nem ott lakozik. Isten része van benned, tehát része Istennek és neked is, ez tesz téged a teremtés részévé, a „benned lévő Isten” szó szerint értendő. Minden emberben, aki valaha élt és él benne lakozik a teremtő tudatosság egy része. Természetesen a gonosztevőkben is jelen van, ők ezt teljesen figyelmen kivűl hagyják, teszik azt, amit tesznek szabad akaratukból. A jó Isten senkit nem büntet és jutalmaz ezt csak az ember aggatta rá, a mennyben nincsenek, hatalmi harcok nem küzd senki senkivel ott csak „rend van”! Az emberek nem képesek a tudatosságuk határain túl gondolkodni: Nem tudhatod, amit nem tudsz”. El tudod képzelni azt, hogy valaminek nincs kezdete és vége, ugye nem, a tudomány keresi az univerzum kezdetét, valójában mindig is létezett csak dimenzionális jellemzőeket váltott, amit gyakran tesz. „Az időnek nincs kezdőpontja, az univerzumnak sincs kiinduló pontja, sőt NEKED sincs kezdeted”! Mindig voltál és mindig is leszel. Az emberi agy ezt képtelen felfogni. A multidimenzionális állapotban nincs „hely” minden együtt van, az idő egy kőr, az idő visszahat önmagára, amit te jövőnek nevezel, hat a múltra, a jövő nem ismert ám azt lehet tudni melyik a legvalószínűbb lehetőség az idővonalon. A lehetőségek hatnak a mai tetteidre a jövő így befolyásolja a múltat! A maják tisztában voltak az idő kör jellegével, a csillagok megfigyelése közben jöttek rá és más szemmel nézték ezt, olyan ezoterikus bölcsességgel, amely ugyanazoknak az időhullámoknak a tudatosságra való hatását mutatja újra és újra. A világ egy „intelligens terv” szerint működik a tudósok elismerték, hogy bármi is hozta létre a galaxisokat, az intelligenciával rendelkezett és az élet érdekében cselekedett!  A Teremtő maga a tiszta feltétel nélküli szeretet, amely mindig az élet érdekében cselekszik. A fátyolnak ezen az oldalán (a te oldaladon) nincs rá emberi jellemző egy kivételével ez a szeretet, amelyről tudod, hogy valóságos, hiszen a földön nagyon erőteljesen jelen van. A 12-es réteg, felelős”az ő képmására” kifejezéséért. Ez a réteg hordozza a benned rejlő teremtő képét, ez nem azt jelenti, ha visszatérsz, a fátyol másik oldalára ott embereket találsz, nem! A Teremtő képmását fogod látni, egy ismerős multidimenzionális energiát, aki Isten maga. Nem lesz idő és hely, nem lesznek arany paloták, sem igazgyöngy kapuk, ennél sokkal jobbat találsz majd:az otthont!
Az emberek erősek, hatalmas erővel bírnak, 3 D-ben létezel mégis olyan csodálatos kvantumiságot hordozol, hogy maga a kvantummeződ nyolc méter széles, minden ember rendelkezik ezzel! Az igazság az, hogy ezen a bolygón élnek az EGYETLEN olyan lények, akikben ott a Mindenható Isten, és ezt a 12-es rétegnek hívják. Az idegen lények ezért nem támadják meg a földet! A Teremtő benned van, te még nem tudsz róla, pedig hatalmasabb mind hinnéd, és DNS meződ világgá kiáltja létét. Hegyeket képes mozgatni, megállítja a földrengést, a vulkán kitöréseket, és több száz éves élettartamot biztosít. Csak még nem hiszed el! Annak a határán állsz, hogy felfedezd, ami benned van, az a váltás, ami 1987-ben kezdődött, még 36 évig fog tartani (2012-től számolva) egy olyan időfraktál megszületését teszi lehetővé, amelyet már eonokkal ezelőtt láttak, megjósoltak, Kryon is azért van itt! Szabadon dönthettél belépsz ebbe a folyamatba vagy sem és te megtetted. Elérkezett a béke lehetősége a földön, a bolygón lévő rendszerek fejlődni fognak és elkezdik magukba foglalni a szeretet bölcsességét és az Isteni nőiesség egységét. A DNS összes rétege önmagától növekedésnek indul, ami már elkezdődött. Ha a rétegek között keresed a cselekvőt, akkor kutass tovább, ha viszont az Isteni életerőt keresed, akkor megtaláltad!

 

 

Összefoglalás: Ez az egyik legkvantumibb réteg, valóban maga a Teremtő energia a DNS-edben, nincs más feladata, mint, hogy létezzen és megteremtse az Isteni életerőt az emberi lényben. Mindig jelen van, ám mint a többi nem mutatja magát, míg az ember arra nem használja a szándékot, hogy felfedezze, micsoda erő rejlik benne, és azt hogyan tudja használni. Az összes réteg közül ez az amelyik mind a 11 másikban benne foglaltatik-ilyen az Isten szeretete: betölt mindent, ami van. Ezért tehát a 12-es réteg egy energia összeolvadás, amely Isten beolvadását jelképezi minden élőbe, különösen az emberi lénybe.

 

 

 

Túl- élni!

Vergődik a lét az anyagi világban, vasmarokkal szorítja a tenni akaró fizikai árnyakat, mert már némelyek csak árnyak.
Szorítja a vaskor hörgő elvonó gépezete a virtuális semmivel az embert a Teremtő embert, még vár a föld, jelre vár, a mindent elsöprő tiszta jelre, az energia már itt van bennünk, indulóban, talán holnap megindul és tisztára sepri az „udvart”!

 

 

Aktiválni…

Menni az úton, egyszerű feladat, figyelni a lábad elé, nézni oldalra, játszani a gondolatainkkal már összetettebb!
Az igazi feladat önmagunk tudatos fejlesztése, pozitív gondolkodás, nem gondolni semmire, a DNS-ben lévő csodálatos Isteni rész és tudás aktiválása, az ott szunnyadó Mester kibontakoztatása, ez már igen az igazi feladat ez, erre képesek vagyunk, ha hittel megyünk az élet útján, ha már tudom, át fogom adni neked és nektek!


 

Fejlődésünk!

Sok kérdést felvet az itt röviden ismertetett DNS rétegek leírása, többek között mit jelent a multidimenzionális-kvantum energia, nem 3D-os, hanem attól több, a jelenlegi tudomány nem tudja még megmagyarázni, de már úton vannak!
Az utóbbi pár száz évben visszafejlődtek a spirituális tudományok, hogy miért, most ne feszegessük, tehát a fent említett energiák a lineáris anyagi 3D-on kivűl esnek, a tiszta tudati energiák intelligens Isteni eredetűek, amelyek bennünk is léteznek és aktiválhatóak egy megfelelő fejlődési szinten!
Nincs titok, belecsömörlünk az anyag-világ embertelen, élettelen mocsarába, két választásunk van vagy feladjuk, vagy elindulunk egy számunkra még ismeretlen úton, ha feladjuk, akkor mindaddig kell újra csinálnunk, míg meg nem oldjuk a feladatot, másik út a szeretet útja, a cél egymás megsegítése, tanítása, az élővilág tisztelete, a világmindenség az életről szól, életre van ítélve, ez az Isteni mindent átható szeretet lényege!
Fokozatos az utunk, nem könnyű, de a hit, alázat, türelem, kitartás meghozza a várt eredményt, a gyakorlás mesterré avat bennünket, egyre mélyebben hatolunk a dolgok ezoterikus mélységeibe, megértjük a pozitív gondolkodást, hogy kell kizárni a gondolatainkat, meg tanulunk befelé nézni a szívünkbe, relaxálunk, meditálunk, imádkozunk, és közben rádöbbenünk kik is vagyunk valójában!
Ez fejlődésünk záloga az életünk és Anyabolygónk minősége tőlünk az emberek fejlettségi szintjétől függ, ahhoz, hogy meg tanuljuk magunkat és a földet gyógyítani, végig kell járni-e nehéz, de felemelő utat!
A DNS 9-es rétege a Növekedés lángja kapcsolódik az 1-es réteghez a biológiai réteghez, az az emberi lény, aki meg tanulja ezt a gyógyító réteget használni, naponta beszél a sejtjeihez, meggyújtja a növekvő tudatosság lángját.
Nem elég ezeket a dolgokat elolvasni, tanulni kell, mert az utat be kell járni, a gyakorlás meghozza a sikert, egyensúlyba kerül a test a lélekkel, ha a gyógyulás megvalósul, felnőttek lettünk! Úgy legyen! 

 

 

Mi lesz holnap?


Avagy a DNS aktiválása!Nem tudhatom, de befolyásolni tudom, van, amit nem érdemes, mert amit csak én akarok az kevés, van, amihez kettő kell!
Az események gyorsulnak, mindennek eljön az ideje, figyelem, tanulom, tudatosan teszem, először önmagamon, és másokon, nap, mint nap gyakorlom, érzem, működik és neked is működik!


Lazítsd el magad, hunyd le szemeidet. Magadban mond:Felettes Én-em, kérlek, keress az előző életeimben olyan időszakot, életet, amiben tökéletesen egészséges, boldog voltam, ültesd át a mostani életemben! Köszönöm!


Beszélgetés a DNS-el a sejtjeimmel: Kedves sejtjeim, gyógyítsatok, fiatalítsatok meg engem! Köszönöm!
A DNS-ünk várja a megszólítást, ilyen egyszerű, csak csinálni kell!
Természetesen a lelki fejlődés lépcsőfokain fel kell menni!

 

A DNS-ről készült első fotó!

2012.december.07.

 

dns_foto.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 169
Tegnapi: 134
Heti: 854
Havi: 3 366
Össz.: 1 763 127

Látogatottság növelés
Oldal: KRYON 12! Az emberi DNS 12 rétege!
Tibeti gyógyászat - © 2008 - 2024 - tibetigyogyaszat.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »